Tävlingskalender
Startavgifter Tävlingar.
Serietävlingar 100 kr, (Juniorer 20 kr), DM Individuellt 120 kr(Juniorer 50 kr), DM Lag 120 kr(Juniorer 80kr)
SPORTFISKARNAS TÄVLINGSBESTÄMMELSER FÖR PIMPEL OCH FÖR TRADITIONELLT METE finns att läsa på Sportfiskarnas hemsida

h