Kontakta oss

Styrelse

Ordförande Robert Sjöberg  Tasebo Nyback, 671 95 Klässbol 070-5567855  
Sekreterare Gull-Britt Karlsson Degerängsvängen 11, 671 42 Arvika  076-7645604  
Kassör Ulrika Johansson Bandgatan 6B, 67132 Arvika 076-8336647  
Ledamot Outi Pollari Lövnäs, Mangskog 0570-91051  
Ledamot Johnny Andersson Brunskog, 67142 Arvika 0570-776128  
Suppleant Martin Danielsson Västra Jössefors,. 67193 Arvik 0570-85017  
Suppleant Christer Skau Bandgatan 6B, 67132 Arvika  070-2303265  

Tävlingskommite

Kjell Eriksson Norra Näs 4, 664 92 Värmskog 0570-19552, 070-3105073
Inge Björn Tävlingsledare Videvägen 12, 67142 Arvika 0570-13653, 070-5917653
Hasse Magnusson Brunnshusvägen 20, 67150 Arvika 0570-17863, 073-0390001
 Per-Erik Sjöqvist  Stommen, Tomta, 671 94 Brunskog  070-2315872

Ungdomskommite

Johnny Andersson Brunskog, 67194 Edane  070-6596005    
Hasse Magnusson Brunnshusv. 20, 67150 Arvika 0570-17863    
Christer Skau Bandgatan 6B, 671 32 Arvika 070-2303265    

Valberedning: Hasse Magnusson och Alf Höglund

Uppdatering hemsida: Margareta Björn