Kontakta oss

Styrelse

Ordförande Robert Sjöberg  Tasebo Nyback, 671 95 Klässbol 070-5567855 robert.tasebo@gmail.com
Sekreterare Gull-Britt Karlsson Degerängsvängen 11, 671 42 Arvika  076-7645604 gullbrittkarlsson45@gmail.com
Kassör Ulrika Johansson Bandgatan 6B, 67132 Arvika 076-8336647 ullenjohansson@gmail.com
Ledamot Martin Danielsson Västra Jössefors,. 67193 Arvika 0570-85017  
Ledamot Johnny Andersson Brunskog, 67142 Arvika 0570-776128  
Suppleant Christer Skau Bandgatan 6B, 671 32 Arvika 070-2303265  
Suppleant John Höglund Björkebol, Västby, 672 93 Årjäng    

Tävlingskommite

Kjell Eriksson Norra Näs 4, 664 92 Värmskog 0570-19552, 070-3105073
Inge Björn  Videvägen 12, 67142 Arvika 0570-13653, 070-5917653 – m.bjorn@telia.com
Hasse Magnusson Brunnshusvägen 20, 67150 Arvika 0570-17863, 073-0390001

 Per-Erik Sjöqvist Tävlingsledare

 

 Stommen, Tomta, 671 94 Brunskog  070-2315872,  – stothojden@hotmail.se

Ungdomskommite

Johnny Andersson Brunskog, 67194 Edane  070-6596005    
Hasse Magnusson Brunnshusv. 20, 67150 Arvika 0570-17863    
Christer Skau Bandgatan 6B, 671 32 Arvika 070-2303265    

Valberedning: Hasse Magnusson och Alf Höglund

Uppdatering hemsida: Margareta Björn