Startsida

Välkomna till Jössefiskarna!

Distriktets telefonsvarare är nedlagd och ersatt av nedanstående blogg:
http://sportfiskarnavarmland.blogspot.se

Här kommer aktuell information om kommande tävlingar i Värmland att finnas.
För Jössefiskarnas interna tävlingar kommer meddelanden att finnas på klubbens hemsida. Aktuellt telefonnummer till Sportfiskarna: 08-7044480

Kontakta oss

Styrelse

Ordförande Robert Sjöberg  Tasebo Nyback, 671 95 Klässbol 070-5567855 robert.tasebo@gmail.com
Sekreterare Simon Olsheden Humslid, 67195 Klässbol 072-5051998  
Kassör Ulrika Skau Bandgatan 6B, 67132 Arvika 076-8336647 ullenjohansson@gmail.com
Ledamot Martin Danielsson Västra Jössefors,. 67193 Arvika 0570-85017  
Ledamot Johnny Andersson Brunskog, 67142 Arvika 0570-776128  
Suppleant Christer Skau Bandgatan 6B, 671 32 Arvika 070-2303265  
Suppleant John Höglund Björkebol, Västby, 672 93 Årjäng    

Tävlingskommite

Christer Skau, Bandgatan 6B, 67132 Arvika, 070-2303265

Martin Larsson, Klässbolsvägen 11B, 67195 Klässbol, 073-0257144

 

Kjell Eriksson Norra Näs 4, 664 92 Värmskog 0570-19552, 070-3105073
Inge Björn  Videvägen 12, 67142 Arvika 0570-13653, 070-5917653 – m.bjorn@telia.com
Alf Höglund Brunnshusvägen 22, 67150 Arvika 070-6254659

 Per-Erik Sjöqvist Tävlingsledare

Stefan Öhlin

 Stommen, Tomta, 671 94 Brunskog

Vallfartsv. 16, 671 93 Arvika

 070-2315872,  – Stothojden@hotmail.se

070-6254659

 

Trollingkommite:

Christer Skau och Martin Danielsson

Ungdomskommite

Johnny Andersson Brunskog, 67194 Edane  070-6596005    
Christer Skau Bandgatan 6B, 67132 Arvika 070-2303265    
         

Valberedning:Alf Höglund och Martin Larsson

Revisorer: Anna Eriksson, Peter Eriksson

Revisorssuppl: Kjell Eriksson

Uppdatering hemsida: Margareta Björn

 

Om oss

Jössefiskarna är en ideell förening som startade 1976. Klubben har ca 75 medlemmar. En del sysslar uteslutande med tävlingsverksamhet medan andra hellre vill fiska på egen hand.

Föreningen har ett stort antal medlemmar som är intresserade av tävlingar. Av naturliga skäl utgör därmed tävlingsfiske en stor del av föreningens verksamhet. Serietävlingar ordnas såväl vinter som sommartid och gemensamma tävlingar finns också genom samarbete med övriga värmländska fiskeklubbar. Klubben har under årens lopp haft medlemmar som kvalificerat sig till SM i mete och pimpel och där deltagit med framgångsrikt resultat. Det finns t ex juniorer som vunnit SM i både pimpel och mete.

Klubbens medlemmar medverkar ibland på skolornas friluftsdagar när fiske finns med som aktivitet. Skolan har möjlighet att få utrustning till deltagare genom Sportfiskarnas projekt Klassdraget om ansökan görs tillsammans med klubben.

Till årligen återkommande arrangemang hör pimpelfiske en dag i sportlovsveckan för alla intresserade ungdomar.

Hos ”Arvika Fiskecenter” på Storgatan i Arvika disponerar klubben en anslagstavla med klubbinformation och aktuella fisketävlingar.

Medlemskap

Föreningen är öppen för alla och medlem blir du genom att betala en blygsam medlemsavgift som år 2024 är 200 kr för seniorer, 300 kr för familj och 50 kr för juniorer till och med 19 års ålder. Vill du bli medlem kontaktar du någon i styrelsen som säljer medlemskort eller betalar in 200/300 alt 50 kr på klubbens bankgirokonto 5723-8917 så skickar vi medlemskort till dig. Det går också bra att skicka betalning till klubben med Swish. Swishnumret är 1230644484. För att delta i DM och SM tävlingar måste du även vara medlem i Sportfiskarna. Kontakta Sportfiskarna 08-7044480 om du är intresserad.

Kontakta oss

Styrelse

Ordförande Robert Sjöberg  Tasebo Nyback, 671 95 Klässbol 070-5567855 robert.tasebo@gmail.com
Sekreterare Simon Olsheden Humslid, 67195 Klässbol 072-5051998  
Kassör Ulrika Skau Bandgatan 6B, 67132 Arvika 076-8336647 ullenjohansson@gmail.com
Ledamot Martin Danielsson Västra Jössefors,. 67193 Arvika 0570-85017  
Ledamot Johnny Andersson Brunskog, 67142 Arvika 0570-776128  
Suppleant Christer Skau Bandgatan 6B, 671 32 Arvika 070-2303265  
Suppleant John Höglund Björkebol, Västby, 672 93 Årjäng    

Tävlingskommite

Christer Skau, Bandgatan 6B, 67132 Arvika, 070-2303265

Martin Larsson, Klässbolsvägen 11B, 67195 Klässbol, 073-0257144

 

Kjell Eriksson Norra Näs 4, 664 92 Värmskog 0570-19552, 070-3105073
Inge Björn  Videvägen 12, 67142 Arvika 0570-13653, 070-5917653 – m.bjorn@telia.com
Alf Höglund Brunnshusvägen 22, 67150 Arvika 070-6254659

 Per-Erik Sjöqvist Tävlingsledare

Stefan Öhlin

 Stommen, Tomta, 671 94 Brunskog

Vallfartsv. 16, 671 93 Arvika

 070-2315872,  – Stothojden@hotmail.se

070-6254659

 

Trollingkommite:

Christer Skau och Martin Danielsson

Ungdomskommite

Johnny Andersson Brunskog, 67194 Edane  070-6596005    
Christer Skau Bandgatan 6B, 67132 Arvika 070-2303265    
         

Valberedning:Alf Höglund och Martin Larsson

Revisorer: Anna Eriksson, Peter Eriksson

Revisorssuppl: Kjell Eriksson

Uppdatering hemsida: Margareta Björn